sme.sk

Bežné účty pre seniorov

Banka Názov produktu Cena
OTP otp SENIOR konto 1,00 €
Poštová Banka Dobrý účet senior 2,00 €
VÚB VÚB senior 0,95 €