sme.sk

Sporiace účty a vkladné knižky pre deti

Sporenie pre deti je vhodný spôsob finančného zabezpečenia pri osamostatnení dieťaťa v dospelosti, alebo pre získanie vlastnej skúsenosti detí s finančným hospodárením. Efekt sporenia pre deti je výraznejší, ak sa sporí dlhodobo, teda od narodenia dieťaťa do dospelosti – 18 a viac rokov. Porovnajte si úrokové sadzby a ďalšie podmienky produktov určených na sporenie pre deti a vyberte si najvýhodnejší produkt pre vás. Podstatné môžu byť pravidelnosť vkladov, výška vkladov a podobne. Viac  

Na trhu existuje množstvo sporiacich produktov, z nich zvláštnu skupinu tvoria sporiace produkty určené na sporenie pre deti. Zvyčajne sa jedná o dlhodobé sporenie, pri ktorom možno nasporiť zaujímavé sumy aj pri nižších vkladoch. Odborníci hovoria, že každý spôsob sporenia má iný najvýhodnejší produkt, preto je vhodný dôkladný prieskum možností sporenia pre deti.

Aké sporenie pre deti si vybrať?

Pri výbere najvýhodnejšieho sporenia pre deti je potrebné vziať do úvahy vaše ciele a možností sporenia. Výber detskej vkladnej knižky alebo sporiaceho účtu pre deti závisí aj od toho, či chcete sporiť pravidelne alebo nepravidelne. Prípadne, či máte k dispozícii vyššiu sumu, ktorú chcete na dlhšiu dobu odložiť bokom. Či je pre vás podstatný rýchly prístup k peniazom, alebo či chcete do sporenia zainteresovať aj deti.

Pri výbere najvýhodnejšieho sporiaceho účtu pre deti alebo vkladnej knižky pre deti môžete vychádzať z porovnania úrokových sadzieb a doby viazanosti peňazí. V prípade produktu s viazanosťou nie je zanedbateľná ani pokuta v prípade predčasného výberu. Vo všeobecnosti možno povedať, že na pravidelné sporenie môžu byť výhodnejšie detské sporiace účty. Pri nepravidelnom sporení môže byť výhodnejšia detská vkladná knižka, niekedy je však zaujímavé úročenie až pri dosiahnutí vyššej sumy.

Banky ponúkajú pri produktoch sporenia pre deti rôzne bonusy a bezplatné služby – ako mimoriadne pripísanie určitej sumy (napríklad za dobré vysvedčenie, pri narodeninách alebo pri nevyberaní peňazí za určité obdobie). Pre deti môže byť pri sporení motivujúci napríklad aj pravidelný výpis z účtu.

Sporiaca kalkulačka pre deti

* Vyplňte povinné údaje
Vek
Vek ukončenia sporenia

OČAKÁVANÁ nasporená hodnota
po rokoch

Kalkulačka vyhodnocuje vstupný vek dieťaťa, výšku pravidelného mesačného sporenia v rozpätí od 20 do 100€ spolu so zhodnotením financií v rozpätí 5 - 8% p.a.

Minimálne sporenie

Vzhľadom na infláciu pokryje len základné výdavky na dieťa

Štandardné sporenie

Suma, ktorá nezaťaží vás finančný rozpočet a vášmu dieťaťu slušne pomôže
Finvia odporúča

Optimálne sporenie

Suma dovoľuje vášmu dieťaťu bezproblémový štart do života

Prémiové
sporenie

Suma predstavuje nadštandardné zabezpečenie vášho dieťaťa
Neodkladajte riešenie sporenia na neskôr, nechajte si vypracovať riešenie ihneď.
* Vyplňte povinné údaje

Priemerná nasporená suma pri 18 rokoch sporenia

výsledné porovnanie je orientačné a vychádza z priemerného úročenia v inštitúciách očistené o poplatky

BANKA

5194.79 Viac informácií

POISŤOVNA

6842.79 Viac informácií

FINVIA RIEŠENIE

8395.94 Viac informácií

Spýtajte sa nás na všetko, čo vás zaujíma.

Foto

Chcem sa poradiť s finvia expertom

Tel.: +421 907 937 820