sme.sk

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Škoda spôsobená v zamestnaní Vás môže vyjsť až na 4 násobok Vašej priemernej hrubej mzdy. Poistenie zodpovednosti Vás dokáže ochrániť.
Získajte najvýhodnejšie poistenie za škodu spôsobenú výkonom povolania online. Len v 3-och krokoch.

1.

Zadajte údaje a porovnajte si ponuky poisťovní

2.

Vyberiete si najvýhodnejšiu ponuku

3.

Uzatvorte zmluvu zaplatením poistného priamo na účet poisťovne