0907 937 820

Zavolajte poradíme

Po-Pia 9:00 - 17:00

sme.sk

Dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si, aký bude váš dôchodok

* Vyplňte povinné údaje

VÝŠKA DôCHODKU

Hodnota DôCHODKU
reálny dôchodok po inflácií

pozrieť detaily výpočtu
close Detaily k výpočtu dôchodku
Váš orientačný dôchodok je vypočítaný na základe dostupných údajov ovplyvňujúcich vývoj výšky a zhodnotenia dôchodkov.
Váš dôchodok sa skladá z viacerých položiek, a to aj v závislosti od vstupu do II. piliera.
  • Dôchodok z I. piliera
  • Hodnota dôchodku po inflácii
  • Očakávaná výška úspor
  • Hodnota účtu na konci doby sporenia
  • Výška dôchodku z I. piliera (krátená)
  • Ak by som nevstúpil do II. piliera

Výpočet dôchodku zohľadňuje vo výpočte vaše príjmy, odvody, infláciu, ako aj mieru nárastu platu v čase. Zohľadňuje legislatívne zmeny, I. ako aj II.pilier, kde počíta s aktuálnymi zhodnoteniami fondov a celkový výsledok tak premieta do sumy, ktorú vidíte vo výsledku. Finálna hodnota je zároveň očistená od inflácie. To znamená, že hoci je suma na prvý pohľad vysoká, jej hodnota bude v čase vzhľadom na rast cien reálne nižšia.

Ste spokojný s vaším dôchodkom?

Neodkladajte riešenie vášho dôchodku na neskôr, nechajte si vypracovať riešenie ihneď.
* Vyplňte povinné údaje

Aká môže byť výška vášho dôchodku

výsledné porovnanie je orientačné a vychádza z priemerného úročenia v inštitúciách očistené o poplatky

BEZ SPORENIA

nasporená suma
0 Mesačný dôchodok
150 Viac informácií

SPORENIE BANKY

nasporená suma
Mesačný dôchodok
Viac informácií

SPORENIE POISŤOVNE

nasporená suma
Mesačný dôchodok
Viac informácií

FINVIA RIEŠENIE

nasporená suma
Mesačný dôchodok
Viac informácií
Pre porovnanie je treba najprv vypočítať dôchodok

Spýtajte sa nás na všetko, čo vás zaujíma.

Foto

Chcem sa poradiť s finvia expertom

Tel.: +421 907 937 820

Produkty