sme.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Odoslaním kontaktného formuláru dáva potenciálny klient súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Finvia Group s.r.o., IČO: 47 606 371, jej zmluvným partnerom  a sprostredkovateľom v zmysle §8, zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
Spoločnosť Finvia Group s.r.o. je oprávnená vykonávať činnosť podriadeného finančného agenta, na základe licencie Národnej banky Slovenska (registračné číslo: 192288).
Osobné údaje poskytuje potenciálny klient dobrovoľne za účelom vypracovania ponúk sprostredkovania finančných produktov, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potenciálny klient udeluje súhlas spoločnosti Finvia Group s.r.o. s kontaktovaním za účelom marketingu v rozsahu uvedenom na nasledovom linku, daný súhlas môže klient kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Finvia Group s.r.o. alebo formou emailu, na kontaktný email spoločnosti, info@finvia.sk.