sme.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Odoslaním kontaktného formuláru dáva potenciálny klient súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Finvia Group s.r.o., IČO: 47 606 371 a Finvia Holding a.s., IČO: 50 659 197, jej zmluvným partnerom  a sprostredkovateľom v zmysle §8, zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
Spoločnosť Finvia Group s.r.o. a Finvia Holding a.s. je oprávnená vykonávať činnosť podriadeného finančného agenta, na základe licencie Národnej banky Slovenska (registračné číslo: 192288 a 229898).
Osobné údaje poskytuje potenciálny klient dobrovoľne za účelom vypracovania ponúk sprostredkovania finančných produktov, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potenciálny klient udeluje súhlas spoločnosti Finvia Group s.r.o. s kontaktovaním za účelom marketingu v rozsahu uvedenom na nasledovom linku, daný súhlas môže klient kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Finvia Group s.r.o. alebo Finvia Holding a.s. alebo formou emailu, na kontaktný email spoločnosti, info@finvia.sk.